در مطلبی با عنوان "۱۸ شاخص کلیدی عملکرد برای فروش" به هجده شاخص عملکردی مختلف برای واحد و تیم فروش اشاره شد که یکی از آن‌ها نرخ ریزش و نگهداشت مشتریان بود، که در این مطلب سعی شده است به شاخص نرخ ریزش مشتریان پرداخته شود. نرخ ریزش مشتریان چیست؟ فرمول محاسبه نرخ ریزش مشتریان چرا شرکت‌ها باید نسبت به نرخ ریزش مشتریان خود حساس باشند؟ چهار دلیل مهم برای... ادامه مطلب »