ارزش طول عمر مشتری Customer Lifetime Value یکی از شاخص‌های عملکردی مهم در شرکت‌های در حال رشد است که برخی شرکت‌ها آن را نادیده می‌گیرند. طبق نتایج یک پژوهش که در انگلستان انجام شده است، مشخص گردید که فقط 34 درصد از بازاریابانی که در این تحقیق شرکت کرده بودند، کاملا با اصطلاح ارزش طول عمر مشتری آشنا بودند و تنها 24 درصد از آن‌ها معتقد بودند که شرکت آن‌ها... ادامه مطلب »